Проект закону про право власності на гаражі і гаражних обєднаннях

217

Гаражна амністія: Як оформити місце для автомобіля у власність

Проект

N 1043216-6

Внесений депутатом

Державної Думи

П. В. Крашенинниковым

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН

ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ГАРАЖІ І ГАРАЖНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мети цього Закону

Справжній Федеральний закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з здійсненням діяльності товариств власників гаражів та гаражних кооперативів, товариств власників паркувальних місць, а також визначає особливості здійснення права власності на місця, призначені для зберігання транспортних засобів.

Стаття 2. Законодавство про гаражах і гаражних об’єднаннях

Законодавство про гаражах і гаражних об’єднання складається з Цивільного кодексу Російської Федерації, Містобудівного кодексу Російської Федерації, Житлового кодексу Російської Федерації, законодавства про технічне регулювання та технічних регламентів, вимог цього закону та видаються відповідно до них інших нормативних правових актів Російської Федерації.

Стаття 3. Гаражі, конструктивно розташовані в будинках (будівлях) і на земельних ділянках

1. Гаражним комплексом визнається будівлю або споруду (у тому числі підземне), конструктивно і технічно призначене для забезпечення стоянки і зберігання транспортних засобів, що має приміщення загального користування для забезпечення проїзду, розміщення, безпеки і обслуговування транспортних засобів, а також виділені для індивідуального використання гаражі, бокси і (або) місця зберігання транспортних засобів, що забезпечують з урахуванням технічних вимог розміщення транспортних засобів.

2. Гаражем-стоянкою визнається наданий в установленому законодавством порядку земельну ділянку, призначений для забезпечення стоянки і зберігання транспортних засобів, що має земельні ділянки та приміщення загального користування для забезпечення проїзду, розміщення, безпеки і обслуговування транспортних засобів, а також виділені для індивідуального використання гаражі, бокси і (або) місця зберігання транспортних засобів, що забезпечують з урахуванням технічних вимог розміщення транспортних засобів.

Стаття 4. Гаражі і місця зберігання транспортних засобів

1. Гаражем чи гаражним боксом (далі – гараж) визнається має повне або неповне огородження приміщення, що знаходиться на земельній ділянці або в будинку (споруді), призначене для забезпечення стоянки і зберігання одного або декількох транспортних засобів.

2. Місцем зберігання транспортного засобу визнається індивідуально-визначений майданчик (далі – машиномісце), конструктивно розташована в приміщенні, будівлі (в межах експлуатованої покрівлі будівлі) або споруді або на земельній ділянці.

Стаття 5. Державна реєстрація прав, кадастровий облік гаражів і місць зберігання транспортних засобів

1. Право власності та інші речові права на гаражі, машиномісця підлягають державній реєстрації у випадках та порядку, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації, Житловим кодексом Російської Федерації, Федеральним законом “Про державну реєстрацію нерухомості”, з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.

2. Державний кадастровий облік гаражів і місць зберігання транспортних засобів здійснюється в порядку, встановленому Федеральним законом “Про державну реєстрацію нерухомості”.

Розділ 2. СПІЛЬНЕ МАЙНО ВЛАСНИКІВ ГАРАЖІВ

І МІСЦЬ ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Стаття 6. Право власності на спільне майно будівель і земельних ділянок функціонально призначених для зберігання транспортних засобів

1. Власникам гаражів і місць в гаражних комплексах (технічно і конструктивно відповідають встановленим законодавством вимогам для розміщення транспортних засобів у будівлях) належить на праві спільної часткової власності на спільне майно:

1) приміщення в даних гаражах, які не є індивідуальними об’єктами права власності та призначені для обслуговування розташованих на них інших приміщень, гаражів та місць, забезпечення доступу до таких об’єктів, в тому числі сходові марші, майданчики, ліфти, ліфтові та інші шахти, коридори, а також інженерні комунікації, інше обладнання для забезпечення функціонального призначення таких гаражів, їх безпечної експлуатації в інтересах більш одного власника приміщення, індивідуального гаража і (або) машиномісця у складі гаражного комплексу;

2) інші приміщення в гаражних комплексах, які не належать окремим власникам і призначені для задоволення соціально-побутових потреб власників приміщень, гаражів та машиномісць в такому гаражному комплексі або гаражі-стоянці, включаючи приміщення, призначені для організації технічного обслуговування, ремонту, миття та забезпечення інших інтересів таких власників;

3) даху, огороджувальні несучі та ненесучі конструкції даного будинку, механічне, електричне, санітарно-технічне та інше устаткування, що знаходиться в даному приміщенні та яке обслуговує більше одного власника приміщення, індивідуального гаража і (або) машиномісця у складі гаражного комплексу;

4) земельну ділянку, на якій розташована будівля гаражного комплексу, з елементами озеленення і благоустрою, інші призначені для обслуговування, експлуатації та благоустрою даного будинку і які розташовані на зазначеній земельній ділянці об’єкти. Межі та розмір земельної ділянки, на якій розташована будівля гаражного комплексу, визначаються відповідно до вимог земельного законодавства та законодавства про містобудівну діяльність.

2. Власникам гаражів і місць в гаражах-стоянках (технічно і конструктивно відповідають встановленим законодавством вимогам для розміщення транспортних засобів на земельних ділянках) належить на праві спільної часткової власності на спільне майно:

1) частини земельної ділянки призначені для забезпечення в межах такої території потреб зазначених власників в проході і проїзді (дороги, проїзди, технічні майданчики, майданчики для збору сміття та інші призначені для загальних цілей майданчики);

2) інше майно, які становлять інфраструктуру загальної території земельної ділянки гаража-стоянки, призначені для забезпечення потреб зазначених власників у технічному обслуговуванні і ремонті, електропостачанні, водопостачанні та водовідведенні, охорони та інших потреб (загальні ворота і огорожі, котельні, протипожежні споруди та інше призначене для загального користування обладнання).

Стаття 7. Частка у праві власності на спільне майно власників гаражів і місць в гаражних комплексах і гаражах-стоянках

1. Частка кожного власника гаража і (або) машиномісця в гаражному комплексі та відповідного власника в гаражі-стоянці (далі – власники гаражів та машиномісць) пропорційна розміру площі належних йому самостійних об’єктів права власності у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці.

2. Власники гаража і (або) машиномісця в гаражному комплексі та відповідні власники в гаражі-стоянці володіють, користуються і розпоряджаються спільним майном у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці межах, встановлених цивільним законодавством.

3. Частка у праві загальної власності на загальне майно в гаражному комплексі або гаражі-стоянці відповідного власника гаража або машиномісця слід долю права власності на гараж або машиномісце, що належать такому власнику.

4. При придбанні у власність гаража або машиномісця у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці до набувача переходить частка у праві спільної власності на спільне майно в такому гаражному комплексі або гаражі-стоянці.

5. При переході права власності на гараж або машиномісце у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці частка у праві спільної власності на спільне майно в такому гаражному комплексі або гаражі-стоянці нового власника дорівнює частці у праві спільної власності на зазначене спільне майно попереднього власника.

6. Власник гаража або машиномісця не має права:

1) здійснювати виділ своєї частки у праві спільної власності на спільне майно в гаражному комплексі або гаражі-стоянці;

2) відчужувати свою частку у праві загальної власності на загальне майно в гаражному комплексі або гаражі-стоянці, а також вчиняти інші дії, що тягнуть за собою передачу цієї частки окремо від права власності на належний йому гараж або машиномісце.

7. При продажу гаражів і місць в гаражних комплексах інші власники гаражів і місць не мають переважне право купівлі гаража або машиномісця.

8. Власники гаражів і місць в гаражних комплексах та відповідні власники в гаражах-стоянках несуть тягар витрат на утримання спільного майна. Частка обов’язкових витрат на утримання спільного майна, тягар яких несуть зазначені власники, визначається часток кожного із зазначених власників у праві загальної власності на загальне майно в таких гаражних комплексах і гаражах-стоянках.

Стаття 8. Здійснення прав на спільне майно власників гаражів і місць в гаражних комплексах і гаражах-стоянках

1. Власники гаражів і місць в гаражних комплексах володіють, користуються і розпоряджаються спільним майном у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці в межах, встановлених цим Законом, цивільним, житловим та земельним законодавством.

2. Відчуження об’єктів загального майна та вчинення інших дій у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці тягнуть за собою зменшення загального майна, допускається тільки за згодою всіх власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці.

3. За рішенням власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці, прийнятого загальними зборами таких власників, об’єкти спільного майна можуть бути передані в користування іншим особам у разі, якщо це не порушує права і законні інтереси будь-якого із зазначених власників або на таку передачу в користування отримано згоду всіх власників.

4. В цілях обслуговування об’єктів спільного майна в гаражному комплексі або гаражі-стоянці відповідні власники зобов’язані забезпечувати доступ до даних об’єктів через належне їм майно, якщо інший спосіб доступу до даних об’єктів неможливий. Питання про відшкодування можливих збитків, що виникають у зв’язку з цим, вирішується загальними зборами власників гаражного комплексу або гаража-стоянки або судом. Про майбутніх роботах з обслуговування об’єктів спільного майна, для здійснення яких необхідно забезпечення зазначеного доступу, відповідні власники повідомляються завчасно, в порядку, встановленому загальними зборами власників гаражного комплексу або гаража-стоянки. У разі аварії чи інших обставин, що потребують негайного доступу до об’єктів загального майна, з метою запобігання можливого заподіяння шкоди життя, здоров’я та майна інших громадян, відповідні власники зобов’язані негайно надати доступ до даних об’єктів.

5. Повноваження по здійсненню прав на спільне майно в гаражних комплексах або гаражах-стоянках, в тому числі за змістом та управління таким майном, можуть здійснюватися від імені відповідних власників гаражів і місць певним рішенням загальних зборів таких власників особою у межах і на умовах, встановлених цим рішенням та у визначених законом випадках договором, або такі повноваження може здійснювати створена власниками у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці організація, передбачена цим Законом. Зазначеній особі або організації переходить право представництва від імені власників у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці з питань здійснення зазначених повноважень.

Стаття 9. Гаражі і місця зберігання транспортних засобів у багатоквартирних будинках

1. Особливості здійснення права власності на конструктивно розташовані в багатоквартирних будинках гаражі та машиномісця визначаються Цивільним кодексом Російської Федерації.

2. Загальне майно в складі приміщень багатоквартирного будинку, конструктивно і технічно забезпечує функціонування розташованих в ньому гаражів і місць, належить на праві спільної часткової власності власників приміщень у багатоквартирному будинку. Участь власників гаражів і місць в управлінні спільним майном у багатоквартирному будинку здійснюється в порядку, встановленому Житловим кодексом Російської Федерації.

Стаття 10. Загальні збори власників гаражних комплексах і гаражах-стоянках

1. Власники гаражів і місць в гаражних комплексах і гаражах-стоянках реалізують правомочності по володінню, користуванню і розпорядженню спільним майном у таких гаражних комплексах і гаражах-стоянках, в тому числі по управлінню входять до складу такого майна об’єктами, шляхом прийняття в установленому цим Законом порядку рішень на їх загальних зборах.

2. Власники гаражів і місць в гаражних комплексах і гаражах-стоянках зобов’язані щорічно проводити річне загальні збори таких власників. Строки і порядок проведення річного загальних зборів таких власників, а також порядок повідомлення про прийняті ним рішення встановлюється загальними зборами таких власників у гаражних комплексах і гаражах-стоянках. Позачергові загальні збори власників може бути скликано за ініціативою будь-якої з даних власників.

3. Загальні збори власників гаражів і місць в гаражних комплексах і гаражах-стоянках є правомочним (має кворум), якщо в ньому взяли участь відповідні власники гаражів і місць або їх представники, що мають більш ніж п’ятдесятьма відсотками голосів від загального числа голосів.

4. Власник, з ініціативи якого скликаються загальні збори власників гаражів і місць, зобов’язаний повідомити власникам у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці про проведення таких зборів не пізніше десяти днів до дати його проведення. У зазначений строк повідомлення про проведення загальних зборів таких власників повинно бути направлено кожному власнику гаража або машиномісця у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці рекомендованим листом, якщо рішенням загальних зборів не передбачено інший спосіб повідомлення.

5. У повідомленні про проведення загальних зборів власників гаражів і місць повинні бути вказані:

1) відомості про особу, з ініціативи якого скликаються дане зібрання;

2) форма проведення зборів (збори чи заочне голосування);

3) дата, місце, час проведення зборів або, якщо це зібрання проводиться у формі заочного голосування, дата закінчення прийому рішень власників з питань, поставлених на голосування, та місце або адресу, куди повинні передаватися такі рішення;

4) порядок денний даного зборів;

5) порядок ознайомлення з інформацією та (або) матеріалами, які будуть представлені на даному зібранні, і місце або адресу, де з ними можна ознайомитися.

6. Якщо інше не встановлено цим рішення загальних зборів власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці з питань, поставлених на голосування, приймаються більшістю голосів від загального числа голосів беруть участь у даному зборах власників гаражів і місць, за винятком питань, для ухвалення рішень по яким у відповідності з рішенням загальних зборів таких власників потрібна більшість не менше двох третин голосів від загального числа голосів даних власників. Рішення загальних зборів власників про затвердження переліку питань для прийняття рішень по яким потрібна більшість не менше двох третин голосів від загального числа голосів таких власників, приймається більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів таких власників у гаражному комплексі або гаражі-стоянці.

Стаття 11. Рішення загальних зборів власників гаражів та машиномісць

1. Рішення загальних зборів власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці оформляються протоколами у порядку, встановленому загальними зборами таких власників. Дані протоколи зберігаються у місці або за адресою, які визначені рішенням цих зборів.

2. Загальні збори власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного даного зборів, а також змінювати порядок денний цих зборів.

3. Рішення, прийняті загальними зборами власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці, а також підсумки голосування доводяться до відома таких власників у порядку, визначеному рішенням відповідного загальних зборів власників, не пізніше ніж через десять робочих днів з дня прийняття цих рішень.

4. Рішення загальних зборів власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці, прийняте в межах компетенції даного зібрання і з дотриманням встановленого цим Законом порядку, є обов’язковим для всіх власників гаражів і місць, в тому числі для тих власників, які не брали участь у голосуванні. Власник має право оскаржити до суду рішення, прийняте загальними зборами таких власників з порушенням вимог цього Закону, у разі, якщо він не брав участь у цих зборах або голосував проти прийняття такого рішення і якщо таким рішенням порушені його права та законні інтереси. Заяву про таке оскарження може бути подано до суду протягом шести місяців з дня, коли вказаний власник дізнався або повинен був дізнатися про прийняте рішення. Суд з урахуванням усіх обставин справи має право залишити в силі оскаржуване рішення, якщо голосування зазначеного власника не могло вплинути на результати голосування, допущені порушення не є суттєвими і прийняте рішення не спричинило заподіяння збитків зазначеному власнику.

Стаття 12. Голосування на загальних зборах власників гаражів та машиномісць

1. Правом голосування на загальних зборах власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі або гаражі стоянці з питань, поставлених на голосування, мають відповідні власники гаражів та машиномісць. Голосування на загальних зборах власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці здійснюється такими власниками як особисто, так і через свого представника. Представник відповідного власника на такому загальних зборах діє згідно з повноваженнями, основаними на вказівках федеральних законів, актів уповноважених на те державних органів або актів органів місцевого самоврядування або складеною у письмовій формі довіреності на голосування.

2. Довіреність на голосування повинна містити відомості про представлений власника та його представника (ім’я або найменування, місце проживання або місце знаходження, паспортні дані) і повинна бути оформлена відповідно до вимог пунктів 4 та 5 статті 185 Цивільного кодексу Російської Федерації або посвідчена нотаріально.

3. Кількість голосів, якими володіє кожен власник гаража та машиномісця загальними зборами таких власників, пропорційно його частці у праві загальної власності на загальне майно у відповідному гаражному комплексі або гаражі-стоянці.

Стаття 13. Загальні збори власників гаражів і місць у формі заочного голосування

1. Рішення загальних зборів власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці може бути прийнято без проведення зборів (спільної присутності власників гаражів та місць для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, поставлених на голосування) шляхом проведення заочного голосування – передачі місце або за адресою, які зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів власників гаражів і місць, у письмовій формі таких рішень власників з питань, поставлених на голосування.

2. Прийняли участь у загальних зборах власників, що проводиться у формі заочного голосування, вважаються зазначені власники, вирішення яких отримані до дати закінчення їх прийому.

3. У вирішенні власника з питань, поставлених на голосування, повинні бути вказані:

1) відомості про особу, що бере участь у голосуванні;

2) відомості про документ, що підтверджує право власності особи, яка бере участь у голосуванні;

3) рішення з кожного питання порядку денного, виражені формулюваннями “за”, “проти” або “утримався”.

4. При проведенні загальних зборів власників гаражів і місць у відповідному гаражному комплексі та гаражі-стоянці у формі заочного голосування зараховуються голосу з питань, які беруть участь у голосуванні власником залишений тільки один з можливих варіантів голосування. Оформлені з порушенням цієї вимоги зазначені рішення визнаються недійсними та голоси з містяться в них питань не підраховуються. Якщо рішення власника з питань, поставлених на голосування, містить кілька питань, поставлених на голосування, недотримання даної вимоги відносно одного або кількох питань не тягне за собою визнання зазначеного рішення недійсним у цілому.

Розділ 3. ГАРАЖНІ КООПЕРАТИВИ

Стаття 14. Гаражний кооператив

1. Гаражним кооперативом визнається заснована на членстві добровільне об’єднання громадян або громадян і юридичних осіб з метою задоволення їх матеріальних потреб, пов’язаних з використанням гаражів, управління майном та інших потреб, що здійснюється шляхом об’єднання його членами майнових пайових внесків.

2. Гаражний кооператив є споживчим кооперативом.

Стаття 15. Установа гаражного кооперативу

1. Кількість членів гаражного кооперативу не може бути меншою ніж п’ять, але не повинна перевищувати кількість гаражів та (або) машиномісць. Членами гаражного кооперативу можуть бути фізичні та юридичні особи, які є власниками гаража, включаючи машиномісце в будівлі або споруді.

2. Рішення про заснування гаражного кооперативу приймається зборами засновників. Рішення зборів засновників про організацію гаражного кооперативу та про затвердження його статуту вважається прийнятим за умови, якщо за це рішення проголосували особи, які бажають вступити в гаражний кооператив (засновники).

3. Рішення зборів засновників гаражного кооперативу оформляється протоколом.

Стаття 16. Статут гаражного кооперативу

1. Статут гаражного кооперативу повинен містити відомості про найменування і місце знаходження кооперативу, предмет і цілі його діяльності, умови про розмір пайових внесків членів кооперативу, склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов’язання щодо внесення пайових внесків, про склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів, порядок покриття членами кооперативу понесених ним збитків.

Назва гаражного кооперативу повинно містити слова “гаражний кооператив”.

2. Статут гаражного кооперативу може містити й інші положення, що не суперечать Цивільному кодексу РФ та цим Законом.

Стаття 17. Державна реєстрація гаражного кооперативу

Державна реєстрація гаражного кооперативу здійснюється відповідно до законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб.

Стаття 18. Органи гаражного кооперативу

1. Органами гаражного кооперативу є:

1) загальні збори членів гаражного кооперативу;

2) конференція, якщо число учасників загальних зборів членів гаражного кооперативу понад п’ятдесят і це передбачено статутом гаражного кооперативу;

3) правління гаражного кооперативу;

4) голова правління гаражного кооперативу.

2. Органи гаражного кооперативу при здійсненні прав і виконанні обов’язків повинні діяти в інтересах товариства добросовісно і розумно.

Стаття 19. Загальні збори членів гаражного кооперативу

1. Загальні збори членів кооперативу (конференція) є вищим органом гаражного кооперативу.

2. Загальні збори членів кооперативу (конференція) скликаються у порядку, встановленому статутом кооперативу.

3. Компетенція загальних зборів членів гаражного кооперативу (конференції) визначається статутом кооперативу відповідно до справжнім Законом.

4. Загальні збори членів гаражного кооперативу є правомочним, якщо на ньому присутні більше п’ятдесяти відсотків членів кооперативу. Рішення загальних зборів членів гаражного кооперативу, якщо інше не передбачено цим Законом, вважається прийнятим за умови, якщо за нього проголосувало більше половини членів гаражного кооперативу, присутніх на такому загальних зборах, а з питань, зазначених у статуті гаражного кооперативу, – більше трьох чвертей членів гаражного кооперативу, присутніх на такому загальних зборах.

5. Загальні збори членів гаражного кооперативу обирає органи гаражного кооперативу, включаючи органи контролю за його діяльністю.

6. Рішення загальних зборів членів гаражного кооперативу оформляється протоколом.

Стаття 20. Правління гаражного кооперативу

1. Правління гаражного кооперативу обирається із числа членів гаражного кооперативу загальними зборами членів гаражного кооперативу (конференцією) в кількості та на строк, які визначені статутом кооперативу.

2. Порядок діяльності правління гаражного кооперативу та порядок ухвалення ним рішень встановлюються статутом і внутрішніми документами кооперативу (положенням, регламентом або іншим документом кооперативу).

3. Правління гаражного кооперативу здійснює керівництво поточною діяльністю кооперативу, обирає зі свого складу голову кооперативу та здійснює інші повноваження, не віднесені статутом кооперативу до компетенції загальних зборів членів кооперативу.

4. Правління гаражного кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу (конференції).

Стаття 21. Голова правління гаражного кооперативу

1. Голова правління гаражного кооперативу гаражного кооперативу обирається правлінням із свого складу на строк, визначений статутом гаражного кооперативу.

2. Голова правління гаражного кооперативу:

1) забезпечує виконання рішень правління кооперативу;

2) без довіреності діє від імені кооперативу, в тому числі представляє його інтереси і робить угоди;

3) здійснює інші повноваження, не віднесені Цивільним кодексом, цим Законом або статутом кооперативу до компетенції загальних зборів членів кооперативу (конференції) або правління кооперативу.

Стаття 22. Ревізійна комісія (ревізор) гаражного кооперативу

1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю гаражного кооперативу загальними зборами членів кооперативу (конференцією) обирається ревізійна комісія (ревізор) гаражного кооперативу на строк не більше ніж п’ять років. Кількість членів ревізійної комісії гаражного кооперативу визначається статутом кооперативу. Члени ревізійної комісії одночасно не можуть бути членами правління гаражного кооперативу, а також займати інші посади в органах гаражного кооперативу.

2. Ревізійна комісія гаражного кооперативу зі свого складу обирає голову ревізійної комісії.

3. Ревізійна комісія (ревізор) гаражного кооперативу:

1) в обов’язковому порядку проводить планові ревізії фінансово-господарської діяльності гаражного кооперативу не рідше одного разу на рік;

2) представляє загальним зборам членів кооперативу (конференції) висновок про бюджет гаражного кооперативу, річному звіті і розмірах обов’язкових платежів і внесків;

3) звітує перед загальними зборами членів кооперативу (конференцією) про свою діяльність.

4. Ревізійна комісія (ревізор) гаражного кооперативу в будь-який час має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності кооперативу і мати доступ до всієї документації, що стосується діяльності кооперативу.

5. Порядок роботи ревізійної комісії (ревізора) гаражного кооперативу визначається статутом кооперативу та іншими документами кооперативу.

Стаття 23. Реорганізація гаражного кооперативу

Гаражний кооператив за рішенням загальних зборів його членів (конференції) може бути перетворено в товариство власників гаражів.

Стаття 24. Ліквідація гаражного кооперативу

Гаражний кооператив може бути ліквідований за підставами і в порядку, які передбачені цивільним законодавством.

Стаття 25. Правове становище членів гаражного кооперативу

1. Порядок та умови внесення пайового внеску членом гаражного кооперативу визначаються статутом гаражного кооперативу. Пай може належати одному або декільком громадянам або юридичним особам.

2. Член гаражного кооперативу набуває право власності на гараж, включаючи машиномісце в приміщенні (будинку) або спорудження у разі виплати пайового внеску повністю (стаття 218 Цивільного кодексу РФ).

3. Член гаражного кооперативу може бути виключений із гаражного кооперативу на підставі рішення загальних зборів членів гаражного кооперативу (конференції) у разі грубого невиконання цим членом без поважних причин своїх обов’язків, встановлених Цим законом та статутом гаражного кооперативу. Члену гаражного кооперативу, виключеного з гаражного кооперативу, виплачується сума його паю у строки і на умовах, які передбачені статутом кооперативу. Термін такої виплати не може бути більш ніж два місяці з дня прийняття гаражним кооперативом рішення про виключення члена гаражного кооперативу.

4. У разі смерті члена гаражного кооперативу його спадкоємці мають право на вступ у члени даного гаражного кооперативу в разі успадкування ними паю у відповідності з загальними правилами про спадкування майна, за винятком випадку, зазначеного у пункті 5 цієї статті.

5. У разі смерті члена гаражного кооперативу переважне право на вступ в члени гаражного кооперативу має його чоловік і інші спадкоємці, які проживали спільно з спадкодавцем, за умови успадкування ними житлових приміщень, розташованих у тому ж будинку, що і гараж, включаючи машиномісце.

6. Протягом трьох місяців після затвердження щорічного балансу члени гаражного кооперативу зобов’язані покрити утворилися збитки шляхом внесення додаткових внесків. У разі невиконання цього обов’язку кооператив може бути ліквідований у судовому порядку на вимогу кредиторів.

7. Члени гаражного кооперативу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов’язаннями в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів кооперативу.

Стаття 26. Припинення членства в гаражному кооперативі

1. Членство в гаражному кооперативі припиняється у разі:

1) виходу члена кооперативу;

2) виключення члена кооперативу;

3) ліквідації юридичної особи, яка є членом кооперативу;

4) ліквідації гаражного кооперативу;

5) смерті громадянина, який є членом гаражного кооперативу.

2. Заява члена гаражного кооперативу про добровільний вихід з гаражного кооперативу розглядається в порядку, передбаченому статутом гаражного кооперативу.

Глава 4. ТОВАРИСТВО ВЛАСНИКІВ ГАРАЖІВ ТА МАШИНОМІСЦЬ

Стаття 27. Загальні положення про товаристві власників гаражів та машиномісць

1. Гаражне товариство власників гаражів та машиномісць (далі також гаражне товариство) являє собою об’єднання власників гаражів або машиномісць, а також власників земельних ділянок, на яких розташовані гаражі, створене для спільного управління спільним майном, забезпечення володіння, користування і у встановлених законодавством межах розпорядження спільним майном, здійснення діяльності щодо створення, утримання, збереженню і збільшенню такого майна, надання комунальних послуг особам, які користуються даними гаражами або машиномісцями, а також для здійснення іншої діяльності, спрямованої на спільне використання майна, що належить власникам гаражів або машиномісць.

2. Гаражне товариство є видом товариства власників нерухомості (стаття 123.12 Цивільного кодексу Російської Федерації).

3. Установчим документом гаражного товариства є його статут.

4. Статут товариства власників гаражів повинен містити відомості про його найменування, включає слова “гаражне товариство”, місце знаходження, предмет і цілі його діяльності, порядок виникнення і припинення членства в товаристві власників гаражів, склад і компетенцію органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів, склад і компетенції ревізійної комісії (компетенції ревізора) товариства, а також інші відомості, передбачені справжнім Федеральним законом.

5. Гаражне товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не передбачено статутом товариства.

6. Гаражне товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

7. Гаражне товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Гаражне товариство не відповідає за зобов’язаннями членів товариства. Члени гаражного товариства не відповідають за зобов’язаннями товариства.

Стаття 28. Створення гаражного товариства

1. Гаражне товариство може бути створене:

1) власниками машиномісць в нежитловому будинку (споруді), призначеному для розміщення машиномісць;

2) власниками земельних ділянок, на яких розташовані гаражі, якщо такі земельні ділянки згідно з містяться в державному кадастрі нерухомості документами мають спільні межі та в межах яких є мережі інженерно-технічного забезпечення, інші елементи інфраструктури, які призначені для спільного використання гаражів;

3) власниками гаражів, зведених на земельній ділянці, наданій для гаражного будівництва (у тому числі до введення в дію Земельного кодексу Російської Федерації).

2. Число членів гаражного товариства, які створили товариство, має перевищувати п’ятдесят відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які мають право створити гаражне товариство у відповідності з частиною 1 цієї статті.

3. При державній реєстрації гаражного товариства подаються протокол загальних зборів засновників товариства, на якому ухвалено рішення про створення товариства та про затвердження його статуту, і статут товариства, а також відомості про осіб, що проголосували на загальних зборах за створення гаражного товариства.

4. Відносини власників машиномісць, розташованих у багатоквартирному будинку, регулюються Житловим кодексом Російської Федерації. Власники машиномісць, розташованих у багатоквартирному будинку, можуть вступати в товариство власників житла, створене в даному багатоквартирному будинку, на умовах, передбачених житловим законодавством.

Стаття 29. Повноваження гаражного товариства

1. Гаражне товариство має право:

1) укладати відповідно до законодавства договори за змістом і ремонту загального майна;

2) визначати кошторис доходів і витрат на рік, у тому числі необхідні витрати на утримання і ремонт загального майна, а також витрати на інші встановлені справжнім Федеральним законом і статутом товариства цілі;

3) встановлювати на основі прийнятої кошторису доходів і видатків на рік товариства розміри платежів і внесків для кожного члена товариства відповідно до його частки у праві спільної власності на спільне майно;

4) виконувати роботи для членів товариства та надавати їм послуги;

5) розпоряджатися майном, що належить товариству;

6) у разі невиконання членами товариства своїх обов’язків щодо участі в загальних витратах гаражне товариство в судовому порядку вправі вимагати примусового стягнення відповідних платежів і внесків;

7) здійснювати приносить дохід діяльність, якщо це передбачено статутом гаражного товариства, остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заПоради яких створено товариство, і якщо це відповідає таким цілям;

8) здійснювати інші права, надані товариству законодавством Російської Федерації і статутом товариства.

2. Гаражне товариство зобов’язане:

1) забезпечувати виконання вимог цього закону, положень інших федеральних законів, інших нормативних правових актів, а також статуту товариства;

2) забезпечувати належний санітарний і технічний стан спільного майна;

3) забезпечувати виконання усіма членами товариства обов’язків за змістом і ремонту загального майна товариства відповідно до їх частками у праві спільної власності на дане майно;

4) вживати заходи, необхідні для запобігання або припинення дій третіх осіб, що утруднюють реалізацію прав володіння, користування і у встановлених законодавством межах розпорядження членами товариства спільним майном або перешкоджають цьому;

5) представляти законні інтереси членів товариства, пов’язані з управлінням загальним майном, у тому числі у відносинах з третіми особами;

6) вести реєстр членів товариства;

7) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством Російської Федерації і статутом товариства.

Стаття 30. Членство в гаражному товаристві

1. Членство в гаражному товаристві виникає у особи, визначеного згідно з частиною 1 статті 28 цього закону, на підставі заяви про вступ до гаражне товариство.

2. Членство в гаражному товаристві припиняється з моменту подачі заяви про вихід з членів товариства або з моменту припинення права власності члена товариства на машиномісце, гараж або земельну ділянку, на якій розташований гараж, зазначений у статті 28 цього закону.

3. Реєстр членів гаражного товариства повинен містити відомості, що дозволяють ідентифікувати членів товариства та здійснювати зв’язок з ними, а також відомості про розміри належних їм часток у праві спільної власності на спільне майно.

4. Член товариства зобов’язаний надати правлінню товариства достовірні відомості, передбачені цією статтею, та своєчасно інформувати правління товариства про їх зміну.

Стаття 31. Права членів гаражного товариства

1. Члени гаражного товариства мають право одержувати від органів управління товариства інформацію про діяльність товариства у порядку і в обсязі, які встановлені цим законом та статутом товариства, оскаржити в судовому порядку рішення органів управління товариства.

2. Члени гаражного товариства мають право пред’являти вимоги до товариству щодо якості надаваних послуг і (або) виконуваних робіт.

3. Члени гаражного товариства мають право ознайомитися з такими документами:

1) статут товариства, внесені до статуту зміни, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

2) реєстр членів товариства;

3) бухгалтерська (фінансова) звітність товариства, кошторису доходів і витрат товариства на рік, звіти про виконання таких кошторисів, аудиторські висновки (у випадку проведення аудиторських перевірок);

4) висновки ревізійної комісії (ревізора) товариства;

5) документи, що підтверджують права товариства на майно, що відображається на його балансі;

6) протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління товариства та ревізійної комісії товариства;

7) документи, що підтверджують підсумки голосування на загальних зборах членів товариства, в тому числі бюлетені для голосування;

8) інші передбачені цим законом, статутом товариства та рішеннями загальних зборів членів товариства внутрішні документи товариства.

Стаття 32. Органи управління товариством гаражним

Органами управління гаражним товариством є загальні збори членів товариства, правління товариства.

Стаття 33. Загальні збори членів гаражного товариства

1. Загальні збори гаражного товариства є вищим органом управління товариства і скликається у порядку, встановленому статутом товариства.

2. До компетенції загальних зборів членів товариства належать:

1) внесення змін до статуту товариства або затвердження статуту товариства в новій редакції;

2) прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;

3) обрання членів правління товариства, членів ревізійної комісії (ревізора) товариства та у випадках, передбачених статутом товариства, голови правління товариства з числа членів правління товариства, дострокове припинення їх повноважень;

4) встановлення розміру обов’язкових платежів і внесків членів товариства;

5) затвердження порядку утворення резервного фонду товариства, інших спеціальних фондів товариства та їх використання, а також затвердження звітів про використання таких фондів;

6) затвердження річного плану змісту і ремонту загального майна в багатоквартирному будинку, звіту про виконання такого плану;

7) затвердження кошторисів доходів і витрат товариства на рік, звітів про виконання таких кошторисів, аудиторських висновків (у разі проведення аудиторських перевірок);

8) розгляд скарг на дії правління товариства, голови правління товариства та ревізійної комісії (ревізора) товариства;

9) прийняття і зміна за поданням голови правління товариства правил внутрішнього розпорядку товариства стосовно працівників, в обов’язки яких входять утримання і ремонт загального майна товариства, положення про оплату їх праці, затвердження інших внутрішніх документів товариства, передбачених цим Кодексом, статутом товариства та рішеннями загальних зборів членів товариства;

10) визначення розміру винагороди членів правління товариства, в тому числі голови правління товариства;

11) інші питання, передбачені законодавством Російської Федерації і статутом товариства.

4. Загальні збори членів товариства має право вирішувати питання, які віднесені до компетенції правління товариства.

5. Повідомлення про проведення загальних зборів членів гаражного товариства подається в письмовій формі особою, з ініціативи якого скликаються загальні збори, і вручається кожному члену товариства під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом) або іншим способом, передбаченим рішенням загальних зборів членів товариства або статутом товариства. Повідомлення направляється не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів.

6. У повідомленні про проведення загальних зборів членів товариства вказуються відомості про особу, з ініціативи якого скликаються загальні збори, місце і час проведення зборів, порядок денний загальних зборів. Загальні збори членів товариства не вправі виносити на обговорення питання, які не були включені до порядку денного.

7. Загальні збори членів товариства є правомочним, якщо на ньому присутні члени товариства або їх представники, що мають більш ніж п’ятдесятьма відсотками голосів від загального числа голосів членів товариства.

8. Загальні збори членів товариства власників веде голова правління товариства або його заступник. У разі їх відсутності загальні збори веде один з членів правління товариства.

10. Інші питання проведення загальних зборів визначаються статутом товариства.

Стаття 34. Правління гаражного товариства

1. Керівництво діяльністю товариства здійснюється правлінням гаражного товариства. Правління гаражного товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів членів гаражного товариства.

2. Правління гаражного товариства обирається з числа членів товариства загальними зборами членів товариства на термін, встановлений статутом товариства, але не більше ніж на два роки.

3. Правління гаражного товариства є виконавчим органом товариства, підзвітним загальним зборам членів гаражного товариства.

5. Засідання правління гаражного товариства скликається головою правління в терміни, встановлені статутом товариства.

6. Правління гаражного товариства правомочні приймати рішення, якщо на засіданні правління товариства присутні не менше ніж п’ятдесят відсотків загального числа членів правління товариства. Рішення правління товариства приймаються простою більшістю голосів від загального числа голосів членів правління, присутніх на засіданні, якщо більшу кількість голосів для прийняття таких рішень не передбачено статутом товариства. Рішення, прийняті правлінням товариства, оформляються протоколом засідання правління товариства і підписуються головою правління товариства, секретарем засідання правління товариства.

7. В обов’язки правління гаражного товариства входять:

1) дотримання товариством вимог законодавства Російської Федерації та вимог статуту товариства;

2) контроль за своєчасним внесенням членами товариства встановлених обов’язкових платежів і внесків;

3) складання кошторисів доходів і видатків на відповідний рік товариства і звітів про фінансову діяльність, надання їх загальним зборам членів товариства для затвердження;

4) укладання договорів на обслуговування, експлуатацію та ремонт спільного майна в багатоквартирному будинку;

7) ведення реєстру членів товариства, діловодства, бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності;

8) скликання та проведення загальних зборів членів товариства;

9) виконання інших випливають із статуту товариства обов’язків.

Стаття 35. Голова правління гаражного товариства

1. Голова правління гаражного товариства обирається на термін, встановлений статутом товариства. Голова правління товариства забезпечує виконання рішень правління, має право давати вказівки і розпорядження всім посадовим особам товариства, виконання яких для зазначених осіб обов’язково.

2. Голова правління гаражного товариства діє без довіреності від імені товариства, підписує платіжні документи та здійснює операції, які у відповідності з законодавством, статутом товариства не вимагають обов’язкового схвалення правлінням товариства або загальними зборами членів товариства, розробляє та виносить на затвердження загальних зборів членів товариства правила внутрішнього розпорядку товариства стосовно працівників, в обов’язки яких входять утримання і ремонт загального майна, положення про оплату їх праці, затвердження інших внутрішніх документів товариства, передбачених статутом товариства та рішеннями загальних зборів членів товариства.

Стаття 36. Ревізійна комісія (ревізор) гаражного товариства

1. Ревізійна комісія (ревізор) гаражного товариства обирається загальними зборами членів товариства відповідно до статуту товариства не більше ніж на два роки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени правління товариства.

2. Ревізійна комісія зі свого складу обирає голову ревізійної комісії.

3. Ревізійна комісія (ревізор):

1) проводить не рідше ніж один раз на рік ревізії фінансової діяльності товариства;

1.1) представляє загальним зборам членів товариства висновок за результатами перевірки річної бухгалтерської (фінансової) звітності товариства;

2) представляє загальним зборам членів товариства висновок про кошторис доходів і видатків на відповідний рік товариства та звіт про фінансову діяльність і розмірах обов’язкових платежів і внесків;

3) звітує перед загальними зборами членів товариства про свою діяльність.

Стаття 37. Кошти та майно гаражного товариства

1. У власності гаражного товариства може перебувати рухоме майно, а також нерухоме майно, призначене для виконання цілей товариства, передбачених статутом товариства.

2. Кошти товариства власників складаються з:

1) обов’язкових платежів, вступних та інших внесків членів товариства;

2) доходів від господарської діяльності товариства, спрямованих на здійснення цілей, завдань і виконання обов’язків товариства;

3) інших надходжень, передбачених статутом товариства.

3. На підставі рішення загальних зборів членів гаражного товариства у товаристві можуть бути утворені спеціальні фонди, що витрачаються на передбачені статутом цілі. Порядок створення спеціальних фондів визначається загальними зборами членів товариства.

4. Правління товариства має право розпоряджатися коштами товариства, що знаходяться на рахунку в банку, відповідно до статуту товариства.

Стаття 38. Об’єднання гаражних товариств

Для представлення і захисту загальних інтересів два і більше гаражних товариства за договором між собою можуть створювати об’єднання (асоціації, союзу) гаражних товариств. Управління таким об’єднанням здійснюється відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про некомерційних організаціях.

Стаття 39. Реорганізація і ліквідація гаражного товариства

1. Реорганізація і ліквідація гаражного товариства здійснюється на підставі та в порядку, які встановлені цивільним законодавством.

2. Гаражне товариство за рішенням загальних зборів членів гаражного товариства може бути перетворено в гаражний кооператив.

3. Загальні збори членів гаражного товариства зобов’язане прийняти рішення про ліквідацію гаражного товариства у разі, якщо члени товариства не володіють більш ніж п’ятдесятьма відсотками голосів від загальної кількості голосів осіб, які мають право створити гаражне товариство у відповідності з частиною 1 статті 28 цього закону.

Президент

Російської Федерації