Наказ «Про порядок проведення медичного огляду на стан спяніння (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного)»

169

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

(МОЗ РОСІЇ)

НАКАЗ

Москва

Про порядок проведення медичного огляду на стан сп’яніння (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного)

Згідно зі статтями 14 та 65 Федерального закону від 21 листопада 2011 року № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров’я громадян у Російській Федерації»

(Збори законодавства Російської Федерації, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43,ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14,ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397) пр і аз и в а ю:

 • Затвердити:
 • Порядок проведення медичного огляду на стан сп’яніння (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного) згідно з додатком № 1; форму Акта медичного огляду на стан сп’яніння (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного) згідно з додатком № 2; форму журналу реєстрації медичних оглядів на стан опьяненйя (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного) згідно з додатком № З.

 • Визнати такими, що втратили чинність:
 • додатки № 1-6, 9 до наказу Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308 «Про медичному огляді на стан ше сп’яніння» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 21 липня 2003 р., реєстраційний № 4913); наказ Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 7 вересня 2004 року № 115 «Про внесення доповнення до наказу

  Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 28 вересня 2004 р., реєстраційний № 6045); наказ Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 10 січня 2006 року № «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 14 лютого 2006 року, реєстраційний № 7492);наказ Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку російської федерації від 14 липня 2009 р. № 512н «Про внесення змін до Інструкції з проведення медичного освипетельствования на Стан сп’яніння особи, яке управляє транспортним засобом, і заповнення облікової форми № 307/у05 «Акт медичного огляду на стан сп’яніння особи, яке управляє транспортним засобом», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308 «Про медичному огляді на стан сп’яніння» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 20 серпня 2009 р., реєстраційний № 14566); наказ Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 15 лютого 2010 р. № 85н «Про внесення змін до Інструкції з проведення медичного огляду на стан сп’яніння особи, яке управляє транспортним засобом, і заповнення облікової форми № 307/у-05 «Акт медичного огляду на стан сп’яніння особи, яке управляє транспортним засобом», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308 «Про медичному огляді на стан сп’яніння» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 18 березня 2010 р., реєстраційний № 16662); наказ Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 25 серпня 2010 р. № 723н «Про внесення зміни до Інструкції з проведення медичного огляду на стан сп’яніння особи, яке управляє транспортним засобом, і заповнення облікової форњт № 307/y-05 «Акт медичного огляду на стан сп’яніння особи, яке управляє транспортним засобом», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308» (зареєстрований • Міністерством юстиції Російської Федерації 23 вересня 2010, реєстраційний № 18533); наказ Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 25 серпня 2010 р. № 724н «Про внесення змін до Інструкції з проведення медичного огляду на стан сп’яніння особи, яке управляє транспортним засобом, і заповнення облікової форми № 307/у-05 «Акт медичного огляду на стан сп’яніння особи, яке управляє транспортним засобом», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 13 жовтня 2010 р., реєстраційний № 18705); наказ Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 5 березня 2014 р. № 98н «Про внесення зміни в додаток № 3 до наказу Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 16 липня 2014 року, реєстраційний № 33110).

  З. Абзац третій пункту та ПУНКТ 2 настояш.його наказу в частині визнання таким, що втратив чинність додаток № 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня 2003 року № 308 «Про медичному огляді на стан сп’яніння» вступають в силу з 1 червня 2016 року.

  Міністр В. І. Скворцова

  Додаток №1 до наказу Міністерства охорони здоров’я

  Російської Федерації від « 18 » грудня 2015 р. № 933н

  Порядок проведення медичного огляду на стан сп’яніння (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного)

  I. Загальні положення

 • Цей Порядок регулює питання проведення медичного огляду на стан сп’яніння (далі медичний огляд).
 • Метою медичного огляду є встановлення наявності чи відсутності стану сп’яніння, фактів вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних, нових потенційно небезпечних психоактивных1 або інших одурманюючих викликають сп’яніння речовин у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації.
 • Медичний огляд проводиться в організаціях (або їх відокремлених структурних підрозділах), які мають ліцензію на здійснення медичної діяльності, що передбачає виконання робіт (надання послуг) з медичного огляду на стан сп’яніння (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного), в тому числі із застосуванням спеціально обладнаних для цієї мети пересувних пунктів (автомобілів) для проведення медичного огляду на стан сп’яніння, що відповідають вимогам, встановленим додатком № 1 до цього Порядку.
 • Медичний огляд включає в себе наступні огляди лікарями-спеціалістами, інструментальне і лабораторні дослідження:
 • а) огляд лікарем-фахівцем (фельдшером);

  б) дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю;

  в) визначення наявності психоактивних речовин в сечі;

  г) дослідження рівня психоактивних речовин в сечі;

  д) дослідження рівня психоактивних речовин в крові.

  Примітка: огляд лікарем-фахівцем проводиться лікарем-психиатромнаркологом або лікарем іншого фаху (при неможливості проведення огляду лікарем-фахівцем огляд проводиться фельдшером), які пройшли на базі наркологічної лікарні або наркологічного диспансеру (наркологічного відділення медичної організації) підготовку з питань проведення медичного огляду за програмою, передбаченою додатком № 7 до наказу Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації від 14 липня

  2003 року № 308 «Про медичному огляді на стан сп’яніння» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 21 липня 2003 р., реєстраційний № 4913).

  II. Підстави для проведення медичного огляду

 • Медичний огляд проводиться щодо:
  • особи, яка керує транспортним засобом, на підставі протоколу про направлення на медичний огляд, складеного відповідно до вимог статті 27.12 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення посадовою особою, якій надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортного засобу відповідного виду, а у відношенні водія транспортного засобу Збройних Сил Російської Федерації, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, інженерно-технічних, дорожньо-будівельних військових формуваннях при федеральних органах виконавчої влади або рятувальних військових формувань федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на вирішення завдань у сфері цивільної оборони, також посадовою особою військової автомобільної інспекції;
  • особи, яка вчинила адміністративне правопорушення (за винятком осіб, зазначених у частинах і 1.1 статті 27.12 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення), — на підставі протоколу про направлення на медичний огляд, складеного посадовою особою, уповноваженим складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до статті 28.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення;

  З) особи, результат медичного огляду якого необхідний для підтвердження або спростування факту вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, для розслідування по кримінальній справі, для об’єктивного розгляду справи про адміністративне правопорушення, на підставі направлення посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення.

  • військовослужбовця або громадянина, призваного на військові збори, з метою виявлення стану сп’яніння — на підставі протоколу про застосування заходів забезпечення провадження по матеріалах про дисциплінарний проступок, складеного у відповідності до вимог додатку № 6 до дисциплінарного статуту Збройних Сил Російської Федерації посадовою особою військової частини, гарнізону або органу військової полиции4 ,
  • працівника, що з’явився на роботі з ознаками сп’яніння, на підставі направлення роботодавця;
  • безробітного, що з’явився на перереєстрацію з ознаками сп’яніння, на підставі направлення органу служби зайнятості 5.,
  • самостійно звернувся повнолітнього громадянина, неповнолітнього старше п’ятнадцяти років (з метою встановлення стану алкогольного сп’яніння) або неповнолітнього, який придбав у відповідності з законодавством Російської Федерації повну дієздатність

  до досягнення нею вісімнадцятирічного віку, — на підставі його письмової б. заяви

  • неповнолітнього, який не досяг п’ятнадцяти років (за винятком випадку, встановленого підпунктом 9 цього пункту, а також установлених законодавством Російської Федерації випадків придбання неповнолітніми повної дієздатності до досягнення ними

  вісімнадцятирічного віку), на підставі письмової заяви одного з її батьків чи іншого законного представителя6.

  • неповнолітнього з метою встановлення стану наркотичного або іншого токсичного сп’яніння (за винятком встановлених законодавством Російської Федерації випадків придбання неповнолітніми повної дієздатності до досягнення имивосемнадцатилетнего віку) — на підставі письмової заяви одного з її батьків чи іншого законного представника.

  10) громадянина, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, якщо така особа за своїм станом не здатне дати згоду на проведення стосовно нього медичного огляду, на підставі письмової заяви одного з її батьків чи іншого законного представника.

 • Критеріями, за наявності хоча б однієї з яких є достатні підстави вважати, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення (за винятком осіб, зазначених у частинах і 1.1 статті 27.12 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення), перебуває в стані сп’яніння і підлягає направленню на медичний огляд, є:
 • а) запах алкоголю з рота;

  б) нестійкість пози і хиткість ходи;

  в) порушення мови;

  ґ) різка зміна забарвлення шкірних покривів особи.

  III. Порядок проведення медичного огляду

 • Медичний огляд проводиться при наявності у особи, стосовно якої воно проводиться (далі освидетельствуемый), документа, що посвідчує особу, а при відсутності такого документа на підставі даних протоколу про направлення особи на медичне освідування або письмового напрямки (заяви) осіб, зазначених у пункті 5 цього Порядку.
 • Законний представник оглянутого у разі подання ним письмової заяви згідно з підпунктами 8-10 пункту 5 цього Порядку пред’являє документ, що посвідчує особу. Законний представник (крім батьків) також пред’являє документ, що підтверджує призначення опікуном (піклувальником) освидетельствуемого.

 • В процесі проведення медичного огляду його результати вносяться в Акт медичного огляду на стан сп’яніння (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного), форма якого передбачена додатком № 2 до цього наказу (далі — Акт).
 • Після зазначення в Акті персональних даних оглянутого проведення медичного огляду у всіх випадках починається з першого дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю, після якого лікарем-фахівцем (фельдшером) проводиться збір скарг, анамнезу та огляд з метою виявлення клінічних ознак сп’яніння, передбачених додатком № 2 до цього Порядку.
 • Для дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю використовуються технічні засоби вимірювання, тип внесений у Федеральний інформаційний фонд щодо забезпечення єдності вимірювання забезпечують запис результатів на паперовому носії та повірники у порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення єдності вимірювань.
 • При проведенні дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю результати вимірювання концентрації абсолютного етилового спирту у видихуваному повітрі зазначаються в Акті в міліграмах на один літр повітря, що видихається на підставі показань використовуваного технічного засобу вимірювання.
 • Позитивним результатом дослідження видихуваного повітря вважається наявність абсолютного етилового спирту в концентрації, що перевищує можливу сумарну похибку вимірювань, а саме 0,16 міліграма на один літр повітря, що видихається.

  При позитивному результаті першого дослідження видихуваного повітря через 15-20 хвилин після першого дослідження проводиться повторне дослідження видихуваного повітря. Результати першого дослідження зазначаються в підпункті 13.1 Акта, повторного — у підпункті 13.2 Акта.

  При негативному результаті першого дослідження видихуваного повітря повторне дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю не проводиться, про що робиться запис у підпункті 13.2 Акта.

 • При медичному огляді осіб, зазначених у підпункті пункту 5 цього Порядку, відбір біологічного об’єкта (сеча, кров) для направлення на хіміко-токсикологічні дослідження здійснюється незалежно від результатів досліджень видихуваного повітря на наявність алкоголю.
 • При медичному огляді осіб, зазначених у підпунктах 2-10 пункту 5 цього Порядку, за наявності не менше трьох клінічних ознак сп’яніння, передбачених додатком №2 до цього Порядку, та негативному результаті першого або повторного дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю відбирається проба біологічного об’єкта (сеча, кров) для направлення на хіміко-токсикологічне дослідження з метою визначення засобів (речовин) або їх метаболітів (за винятком алкоголю), що викликали сп’яніння.

 • Направлення на хіміко-токсикологічні дослідження (облікова форма № 452/у-О6) (далі Напрямок) заповнюється за формою і в порядку, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації гот 27 січня 2006 року № 40 «Про організацію проведення хіміко-токсикологічних досліджень при аналітичної діагностики наявності в організмі людини алкоголю, наркотичних засобів, психотропних та інших токсичних речовин» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 26 лютого 2006 року, реєстраційний № 7544).
 • При цьому посадовим особам, зазначеним у підпунктах 1-4 пункту 5 цього Порядку, видається завірена печаткою медичної організації та підписом лікаря-спеціаліста (фельдшера), що проводить медичний огляд, довідку довільної форми, у якій відбивається, що за результатами огляду виявлені (не виявлені) клінічні ознаки сп’яніння, передбачені додатком № 2 до цього Порядку, медичний огляд буде завершено після отримання результатів хіміко-токсикологічного дослідження біологічного об’єкта. Копія зазначеної довідки видається освидетельствуемому (його законному представнику).

  IV. Порядок оформлення результатів медичного огляду

 • На підставі результатів проведених в рамках медичного огляду оглядів та інструментальних і лабораторних досліджень, зазначених у пункті 4 цього Порядку, виноситься одне з наступних медичних висновків про стан оглянутого на момент проведення медичного огляду (далі — медичний висновок):
  • встановлено стан сп’яніння;
  • стан сп’яніння не встановлено;

  З) від медичного огляду освидетельствуемый (законний представник оглянутого) відмовився.

 • Медичний висновок «встановлено стан сп’яніння» виноситься у разі огляді осіб, зазначених у підпункті пункту 5 цього Порядку, при позитивному результаті повторного дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю або при виявленні за результатами химикотоксикологических досліджень в пробі біологічного об’єкта одного чи кількох наркотичних засобів та (або) психотропних речовин.
 • Медичний висновок «стан сп’яніння не встановлено» виноситься у разі огляду осіб, зазначених у підпункті пункту 5 цього Порядку, при негативному результаті першого або повторного дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю і відсутності в пробі біологічного об’єкта наркотичних засобів та (або) психотропних речовин.
 • Медичний висновок «встановлено стан сп’яніння» виноситься у разі огляду осіб, зазначених у підпунктах 2-10 пункту 5
 • цього Порядку, за наявності не менше трьох клінічних ознак сп’яніння, передбачених додатком № 2 до цього Порядку, та позитивні результати повторного дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю або при наявності не менше трьох клінічних ознак сп’яніння, передбачених додатком №2 до цього Порядку, та виявленні за результатами хіміко-токсикологічних досліджень в пробі біологічного об’єкта одного чи кількох наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, їх аналогів наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, хімічних речовин, у тому числі лікарських препаратів для медичного застосування, викликають порушення фізичних і психічних функцій, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки, або метаболітів зазначених засобів і речовин.

 • Медичний висновок «стан сп’яніння не встановлено» виноситься у разі огляду осіб, зазначених у підпунктах 2-10 пункту 5 цього Порядку, при негативному результаті першого або повторного дослідження видихуваного повітря на наявність алкоголю і відсутності в пробі біологічного об’єкта наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, хімічних речовин, у тому числі лікарських препаратів для медичного застосування, що викликають порушення фізичних і психічних функцій, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки, або метаболітів зазначених засобів і речовин.
 • Медичний висновок «від медичного огляду відмовився» виноситься у випадках:
  • відмови оглянутого від проведення медичного огляду (до початку його проведення);
  • відмови оглянутого при проведенні медичного огляду від огляду лікарем-фахівцем (фельдшером), від будь-якого інструментального або лабораторних досліджень, передбачених пунктом 4 цього Порядку;

  З) фальсифікації видиху;

  4) фальсифікації проби біологічного об’єкта (сечі).

  У цих випадках медичний огляд і заповнення Акта припиняються, у Журналі і в пункті 17 Акта робиться запис «від медичного огляду відмовився».

 • Медичний висновок і дата її винесення зазначаються в пункті 17 Акта.
 • При винесенні медичного висновку про встановлення стану сп’яніння за результатами хіміко-токсикологічних досліджень проби біологічного об’єкта в пункті 14 Акта зазначаються найменування наркотичних засобів, психотропних речовин, нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, хімічних речовин, у тому числі лікарських препаратів для медичного застосування, що викликають порушення фізичних і психічних функцій, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки, або метаболітів зазначених засобів і речовин, виявлених за результатами химикотоксикологических досліджень. Найменування наркотичних засобів і психотропних речовин вказується згідно з постановою Уряду Російської Федерації від 30 червня 1998 року № 681 «Про затвердження

  переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській федерації“.

  У разі якщо медичний висновок виноситься за результатами химикотоксикологических досліджень проби біологічного об’єкта врачомспециалистом (фельдшером), не проводив медичний огляд, в пункті 17 Акта зазначаються посада, прізвище та ініціали лікаря-спеціаліста (фельдшера), який виніс медичний висновок, відомості про проходження ним підготовки з питань проведення медичного огляду.

 • При медичному огляді осіб, зазначених у підпункті пункту 5 цього Порядку, у випадках виявлення при медичному огляді в пробі біологічного об’єкта аналогів наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, нових потенційно небезпечних психоактивних речовин або одурманюючих речовин, хімічних речовин (за винятком алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин), у тому числі лікарських препаратів для медичного застосування, що викликають порушення фізичних і психічних функцій, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки, або метаболітів зазначених засобів і речовин медичний висновок не виноситься, при цьому пункт 17 Акта перекреслюється, а в пункті 14 Акта зазначаються найменування і концентрація нових потенційно небезпечних психоактивних речовин або одурманюючих речовин, хімічних речовин, у тому числі лікарських препаратів для медичного застосування, що викликають порушення фізичних і психічних функцій, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки, або метаболітів зазначених засобів і речовин, виявлених за результатами хіміко-токсикологічних досліджень.
 • При наявності відомостей про те, що освидетельствуемый приймає за призначенням лікаря лікарські препарати для медичного застосування, в тому числі підтверджених випискою з медичної документації, представленої освидетельствуемым (його законним представником), зазначені відомості, включаючи джерело їх отримання, вносяться в пункт 15 Акта.
 • При проведенні медичного огляду заповнюється Акт у трьох примірниках із зазначенням дати медичного огляду, номера Акта, що відповідає номеру реєстрації медичного огляду в журналі реєстрації медичних оглядів на стан сп’яніння (алкогольного, наркотичного або іншого токсичного), ведення якого здійснюється за формою, передбаченою додатком № 3 до цього наказу (далі — Журнал).
 • При медичному огляді на підставі направлення роботодавця, органу служби зайнятості або за особистим зверненням оглянутого (його законного представника) Акт заповнюється у двох примірниках.

 • при заповненні Акта та Журналу персональні дані оглянутого зазначаються на підставі документа, що посвідчує його особу, а при відсутності такого документа — на підставі даних протоколу про направлення особи на медичне освідування або письмового напрямки (заяви) осіб, зазначених у пункті 5 цього Порядку, про що зазначається в Акті.
 • Акт може заповнюватися в письмовій або електронній формі.
 • Усі пункти Акта повинні заповнюватися розбірливо і відображати всі передбачені пунктами Акта відомості. Записи в Акт вносяться російською мовою чорнилом або кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору чи 2с застосуванням друкувальних пристроїв.

  Якщо проведення медичного огляду в обсязі, встановленому цим Порядком, не представляється можливим із-за стану оглянутого, в Акті зазначаються причини невиконання того чи іншого дослідження.

  Незаповнені пункти Акта перекреслюються, примірники Акта видаються згідно з пунктом 27 цього Порядку.

 • Сторінки Акта повинні бути пронумеровані.
 • Кожна сторінка Акта підписується лікарем-фахівцем (фельдшером), що проводив медичний огляд, та засвідчується печаткою медичної організації (її відокремленого структурного підрозділу), на відбитку якої ідентифікується повне найменування медичної організації (її відокремленого структурного підрозділу), в якій було винесено остаточне медичний висновок.

 • По завершенні медичного огляду та оформлення його результатів:
  • у випадку, зазначеному в абзаці першому пункту 23 цього Порядку, перший примірник Акта видається посадовій особі, другий примірник Акта зберігається в медичній організації (її відокремлений структурний підрозділ), в якої було проведено медичний огляд, протягом трьох років після календарного року, в якому Акт був заповнений, третій примірник Акта видається освидетельствуемому;
  • у випадку, зазначеному в абзаці другому пункту 23 цього Порядку, перший примірник Акта видається освидетельствуемому (його законному чи іншому уповноваженому представнику), другий примірник Акта зберігається в медичній організації (її відокремлений структурний підрозділ), в якій було винесено остаточне медичний висновок.

  Додаток № 1

  до Порядку проведення

  медичного огляду

  на стан сп’яніння

  (алкогольного, наркотичного

  або іншого токсичного),

  затвердженого наказом

  Міністерства охорони здоров’я

  Російської Федерації

  від « 18 » грудня 2015 р. № 933н

  Вимоги до пересувного пункту (автомобілю) для проведення медичного огляду на стан сп’яніння осіб, які керують транспортним засобом

 • Пересувний пункт (автомобіль) для проведення медичного огляду (далі — ППМО) повинен забезпечувати роботу персоналу при температурах навколишнього повітря від -45 до +40 ос і відносній вологості 80 % при температурі навколишнього повітря +20 ос.
 • Висота салону повинна бути не менше 1,85 м.
 • З. Салон ППМО повинен бути оснащений гумовою доріжкою шириною 0,6 м і довжиною не менше 3 м для проведення проби на стійкість ходи.

 • У ППМО повинні бути бічна (входу) і задня (орні) двері; прорізи дверей повинні бути обладнані підніжками, що витримують навантаження до 200 кг, і місцевим освітленням.
 • Електроживлення салону повинно здійснюватися від зовнішньої мережі 220 В 50 Гц на обладнаній стоянці або від бортової мережі базового шасі.
 • Загальний рівень освітленості салону повинен бути не менше 100 лк, обладнаний додатковим спрямованих на світильником, що забезпечує освітленість не менше 600 лк з світлової плями діаметром 200 мм на рівні робочого місця персоналу ППМО.
 • Гранично допустима концентрація летких горючих речовин в салоні ППМО повинна бути не більше 15 мкг/л при працюючому двигуні базового шасі і включених системах життєзабезпечення салону ППМО.
 • У салоні ППМО повинні бути передбачені два робочих сидіння для медичного персоналу, сидіння для оглянутого і робочий стіл для оформлення Актів і заповнення Журналу. Вбудована меблі повинна забезпечувати розміщення і надійне кріплення оснащення, документації, інвентарю і мати у своєму складі вішалку для верхнього одягу.
 • Салон ППМО повинен бути обладнаний умивальником з запасом чистої води не менше 7 л і ємністю для збору відпрацьованої води об’ємом не менше 10 л, біотуалетом, знімним пластмасовим (герметичним) сміттєзбиральником не менш 30 л, а також бортовим холодильником обсягом не менше 10 л для зберігання біологічних проб.
 • В салоні повинна бути забезпечена можливість розміщення: приладу для кількісного визначення алкоголю у видихуваному повітрі (1 шт); аналізатора для хіміко-токсикологічних досліджень (1 шт); контейнерів для збору сечі з вимірюванням температури і рН, вакуумних пробірок для збору сечі, тримачів для перенесення сечі у пробірку (50 шт); гумових рукавичок (не менше 20 пар); термометрів для вимірювання температури тіла (2 шт); тонометрів механічних (2 шт); фонендоскопів (2 шт); неврологічного молоточка (1 шт); комплекту засобів для дезінфекції салону; засобів зв’язку; документів, що використовуються при проведенні медичного огляду, у тому числі бланків Актів.
 • Додаток № 2

  до Порядку проведення

  медичного огляду

  на стан сп’яніння

  (алкогольного, наркотичного

  або іншого токсичного),

  затвердженого наказом

  Міністерства охорони здоров’я

  Російської Федерації

  від « 18 » грудня 2015 р. № 933н

  Клінічні ознаки сп’яніння

  I. Зміни психічної діяльності

 • Неадекватність поведінки, в тому числі супроводжується порушенням суспільних норм, демонстративними реакціями, спробами диссимуляции.
 • Загальмованість, сонливість або збудження.
 • Емоційна нестійкість.
 • Прискорення або уповільнення темпу мислення.
 • II. Зміни вегетативно-судинних реакцій

 • Гіперемія або блідість, мармуровість шкірних покривів, акроціаноз.
 • Ін’єктованість склер, гіперемія або блідість видимих слизових.
 • Сухість шкірних покривів, слизових або гіпергідроз.
 • Прискорення чи уповільнення дихання. 9. Тахікардія або бПорадикардія.
 • Звуження або розширення зіниць.
 • Млява реакція зіниць на світло.
 • III. Порушення рухової сфери

 • Рухове збудження або загальмованість.
 • Похитування при ходьбі зі швидкими поворотами.
 • Нестійкість в позі Ромберга.
 • Помилки при виконанні координаторні проб.
 • Тремор вік і (або) мови, рук.
 • Порушення мови у вигляді дизартрії.
 • Додаток № З

  до Порядку проведення медичного огляду

  на стан сп’яніння

  (алкогольного, наркотичного

  або іншого токсичного),

  затвердженого наказом

  Міністерства охорони здоров’я

  Російської Федерації

  від « 18 » грудня 2015 р. № 933н

  Правила проведення хіміко-токсикологічних досліджень при медичному огляді

 • Справжні Правила визначають порядок проведення химикотоксикологических досліджень при медичному огляді.
 • Хіміко-токсикологічні дослідження відібраних проб біологічних об’єктів проводяться в місці відбору біологічної проби, в клиникодиагностических або хіміко-токсикологічних лабораторіях наркологічних диспансерів (наркологйческих лікарень) або інших медичних організацій, що мають ліцензії на здійснення медичної діяльності, що передбачає виконання робіт (послуг) з клінічної лабораторної діагностики або судово-медичної експертизи речових доказів та дослідження біологічних об’єктів (біохімічної, генетичної, медикокриминалистической, спектрографической, судово-біологічної, судебногистологической, судово-хімічної, судово-цитологічної, химикотоксикологической).
 • Хіміко-токсикологічні дослідження проби біологічного об’єкта при медичному огляді в обов’язковому порядку проводяться на наступні хімічні речовини, включаючи їх похідні, метаболіти і аналоги: опіати, рослинні і синтетичні каннабіноїди, фенілалкіламіну (амфетамін, метамфетамін), синтетичні катиноны, кокаїн, метадон, бензодіазепіни, барбітурати, алкоголь і його сурогати.
 • Хіміко-токсикологічні дослідження проводяться на інші речовини, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки.

 • Відбір біологічного об’єкта (сечі) для направлення на химикотоксикологические дослідження проводиться в обсязі не менше 30 мл у одноразовий контейнер для збору сечі в туалетній кімнаті.
 • В цілях виключення фальсифікації біологічного об’єкта сечі протягом перших п’яти хвилин після його відбору проводиться вимірювання:
 • температури біологічного об’єкта (сечі) за допомогою безконтактного пристрою з автоматичною реєстрацією результатів вимірювання (у нормі температура повинна бути в межах 32,5—39,0 ос);

  РН біологічного об’єкта (сечі) за допомогою рН-метра або універсального індикаторного паперу (у нормі рН повинен бути в межах 4-8); відносної щільності (в нормі відносна щільність в межах

  1.008-1.025)•, вмісту креатиніну методом імунної хроматографії (у нормі вміст креатиніну повинно бути в межах 4,4-17,7 ммоль/добу).

 • За наявності в оглянутого гострих захворювань, станів, що представляють загрозу його життя, або якщо протягом 30 хвилин після направлення на хіміко-токсикологічні дослідження освидетельствуемый заявляє про неможливість здачі сечі, проводиться відбір крові з поверхневої вени в об’ємі 15 мл у дві пробірки (флакони) обсягами 10 мл і 5 мл
 • Пробірка (флакон) з 5 мл крові зберігається у хіміко-токсикологічної лабораторії як контрольний зразок. Друга пробірка (флакон) з 10 мл крові (аналізований зразок) використовується для проведення хіміко-токсикологічних досліджень.

 • Перед проколом шкіра оглянутого обробляється стерильним тампоном (кулькою з вати), змоченим не містить спирт дезинфікуючим розчином. Після взяття крові до ранової поверхні прикладається новий стерильний тампон, змочений таким же дезинфікуючим розчином.
 • Хіміко-токсикологічні дослідження проби біологічного об’єкта (сечі) проводяться в два етапи:
  • попередні дослідження иммунохимическими методами з застосуванням аналізаторів, що забезпечують реєстрацію і кількісну оцінку результатів дослідження шляхом порівняння отриманого результату з калібрувальної кривої;
  • підтверджують дослідження методами газової та (або) рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням з допомогою технічних засобів, які забезпечують реєстрацію і обробку результатів дослідження шляхом порівняння отриманого результату з даними електронних бібліотек мас-спектрів.

  Хіміко-токсикологічні дослідження проби біологічного об’єкта (крові) проводяться в один етап підтверджують методами дослідження.

 • Попередні хіміко-токсикологічні дослідження проводяться на місці відбору біологічного об’єкта (сечі), клініко-діагностичної лабораторії або в хіміко-токсикологічної лабораторії не пізніше 2 годин з моменту відбору біологічного об’єкта (сечі)
 • По закінченні першого етапу хіміко-токсикологічного дослідження у разі відсутності в пробі біологічного об’єкта (сечі) наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських засобів для медичного застосування, що викликають порушення фізичних і психічних функцій, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки, метаболітів і аналогів зазначених засобів, речовин і препаратів виноситься висновок про відсутність у дослідженій пробі біологічного об’єкта (сечі) викликають сп’яніння засобів (речовин), другий етап хіміко-токсикологічного дослідження не проводиться.
 • По закінченні першого етапу хіміко-токсикологічного дослідження у разі наявності в пробі біологічного об’єкта наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських засобів для медичного застосування, що викликають порушення фізичних і психічних функцій, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки, метаболітів і аналогів зазначених засобів, речовин і препаратів незалежно від їх концентрації проводиться другий етап химикотоксикологического дослідження підтверджують методами. Термін доставки зразка біологічного об’єкта (сечі) в медичну організацію, що здійснює підтверджувальні дослідження, не повинен перевищувати десяти робочих днів з моменту відбору біологічного об’єкта (сечі).

 • Підтверджують хіміко-токсикологічні дослідження проводяться в хіміко-токсикологічних лабораторіях наркологічних диспансерів (наркологічних лікарень) або інших медичних організацій (далі лабораторії).
 • Терміни проведення підтверджуючих хіміко-токсикологічних досліджень не повинні перевищувати трьох робочих днів з моменту надходження проби біологічного об’єкта в лабораторію.

 • При виявленні в ході підтверджуючих досліджень в пробі біологічного об’єкта (сечі, крові) наркотичних засобів, психотропних речовин, нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, хімічних речовин, у тому числі лікарських препаратів для медичного застосування, що викликають порушення фізичних і психічних функцій, які можуть спричинити несприятливі наслідки при діяльності, пов’язаної з джерелом підвищеної небезпеки, метаболітів чи аналогів зазначених засобів і речовин виноситься висновок про виявлення в біологічному об’єкті (сечі, крові) викликають сп’яніння засобів (речовин) із зазначенням виявленого засоби (речовини).
 • При отриманні за результатами підтверджувальних досліджень проби біологічного об’єкта (сечі, крові) негативного результату виноситься висновок про відсутність у дослідженій пробі біологічного об’єкта (сечі, крові) викликають сп’яніння засобів (речовин).

 • В лабораторії забезпечується зберігання проб біологічних об’єктів (сечі, крові) протягом трьох місяців з моменту проведення підтверджуючих хіміко-токсикологічних досліджень, а отриманих мас-спектрів на електронних носіях протягом п’яти років.
 • Результати хіміко-токсикологічних досліджень відображаються у довідці про результати хіміко-токсикологічних досліджень (облікова форма № 454/y-06), що оформлюється за формою та у порядку, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації від 27 січня 2006 року № 40 «Про організацію проведення хіміко-токсикологічних досліджень при аналітичної діагностики наявності в організмі людини алкоголю, наркотичних засобів, психотропних та інших токсичних речовин» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 26 лютого 2006 року, реєстраційний № 7544), і представляється в медичну організацію, надсилає в лабораторію пробу біологічного об’єкта (сечі, крові).
 • За бажанням оглянутого в організації, що проводила медичний огляд, йому видається копія довідки про результати химикотоксикологических досліджень.